DOKUMENTY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W SOSNOWCU (tekst ujednolicony z dnia 27.09.2019r.)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

RODO

REGULAMIN MONITORINGU

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej w trakcie epidemii COVID-19

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W ZWIĄZKU Z EWENTUALNYMI ZACHOROWANIEM Z POWODU SARS-COV-2 I Z EWENTUALNYM POTWIERDZONYM ZACHOROWANIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 IM. JANA BRZECHWY W SOSNOWCU

ZASADY I PROCEDURY NAUCZANIA HYBRYDOWEGO / ZDALNEGO

Załączniki:
Download this file (Statut.pdf)Statut - tekst ujednolicony z dnia 27.09.2019r.[ ]777 kB
Download this file (SP-47-Koncepcja-pracy-szko-y.pdf)Koncepcja pracy szkoły[ ]327 kB
Download this file (Program-Wych-Prof.pdf) Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny[ ]163 kB
Download this file (2017-2018-SP-47-WSDZ.pdf)Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego[ ]589 kB
Download this file (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO[ ]193 kB
Download this file (PRZEDMIOTOWY SYSTEM.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII[ ]199 kB
Download this file (PSOew2019.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA [ ]552 kB
Download this file (pso-przyroda--kl.4-1.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY[ ]656 kB
Download this file (PSO język polski.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO[ ]80 kB
Download this file (system_oceniania_kl_I_SP_2012.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ[ ]323 kB
Download this file (system_oceniania_kl_IV_SP_2012.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ[ ]340 kB
Download this file (System oceniania kl V SP 2013.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ[ ]319 kB
Download this file (System oceniania kl VI SP 2014.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ[ ]411 kB
Download this file (Informatyka przedmiotowe-zasady-oceniania.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ [ ]664 kB
Download this file (Technika przedmiotowe-zasady-oceniania.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ[ ]651 kB
Download this file (zasady oceniania wf.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO[ ]82 kB
Download this file (PSO_EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA[ ]251 kB
Download this file (zasady oceniania z historii.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII[ ]274 kB
Download this file (pso_matematyka sp.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI[ ]224 kB
Download this file (Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 47 w Sosnowcu.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W SP 47[ ]278 kB
Download this file (Zarzadzenie1monitoring.pdf)Zarządzenie w sprawie utrzymania monitoringu wizyjnego w SP 47 w Sosnowcu[ ]234 kB
Download this file (Zarzadzenie2monitoring.pdf)Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego [ ]231 kB
Download this file (Klauzula_informacyjna.pdf)Klauzula informacyjna Załącznik do Regulaminu monitoringu wizyjnego [ ]545 kB
Download this file (Regulamin_monitoringu.pdf)Regulamin monitoringu[ ]504 kB
Download this file (Zasady oceniania z wf realizowanego_zdalnie.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WF REALIZOWANEGO ZDALNIE[ ]46 kB
Download this file (Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w SP47.pdf)Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego[ ]1027 kB
Download this file (Procedura_funkcjonowania_biblioteki_szkolnej.pdf)PROCEDURA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19[ ]281 kB
Download this file (Procedura_postępowania_w_zakresie_profilaktyki_zdrowotnej_w_związku_z_ewentualnymi_zachorowaniami_z_powodu_SARS.pdf)Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z ewentualny[ ]468 kB
Download this file (nauczanie_zdalne_procedury.pdf)Zasady i procedury nauczania hybrydowego / zdalnego [ ]72 kB