NAUCZYCIELE

Nauczyciele 2021/2022


DYREKTOR SZKOŁY: mgr Aneta Frugalska

WICEDYREKTOR SZKOŁY: mgr Adam Wojtyga

 
 


Religia
mgr Anna Głowacz
ks. mgr Dariusz Karoń

Etyka
mgr Aneta Frugalska

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Edyta Cudak
mgr Iwona Gąsior

mgr Barbara Pawłowska
mgr Ewa Dorochowicz
mgr Roksana Przybylska
mgr Marzena Stajner
mgr Patrycja Wasik

Język polski
mgr Katarzyna Kasza
mgr Katarzyna Bochniak

Język angielski
mgr Joanna Broniarczyk

mgr Kamila Mokwińska


Język niemiecki
mgr Artur Mastalerz

Muzyka
mgr Gabriela Golanka

Plastyka
mgr Aneta Frugalska

Historia
mgr
Halina Krupa
mgr Kania Joanna
mgr Przemysław Wydra

Wiedza o społeczeństwie
mgr Halina Krupa
mgr Przemysław Wydra

Geografia
mgr Przemysław Wydra

Biologia
mgr Joanna Sypek

Przyroda
mgr Olga Kapalczyk

 

Wychowawcy klas:

Ia – mgr Marzena Stajner

Ib – mgr Roksana Przybylska

IIa – mgr Patrycja Wasik

IIb – mgr Ewa Dorochowicz

IIc – mgr Barbara Pawłowska

IIIa – mgr Edyta Cudak

IIIb – mgr Iwona Gąsior

IVa – mgr Joanna Broniarczyk

IVb – mgr Katarzyna Bochniak

IVc – mgr Kamila Mokwińska

Va – mgr Ewelina Latosik

VIIa – mgr Katarzyna Kasza

VIIb – mgr Ewa Kowalska - Szkriba

VIIIa – mgr Katarzyna Mikołajek

VIIIb – mgr  Anna Płonka

 


Chemia
mgr Anna Płonka


Fizyka
mgr
Katarzyna Mikołajek

Matematyka
mgr Katarzyna Mikołajek
mgr Adam Wojtyg
a

Zajęcia komputerowe, informatyka
mgr inż. Tomasz Kaczmarek

Wychowanie fizyczne
mgr Ewa Kowalska - Szkriba
mgr Przemysław Wydra

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Kowalska - Szkriba

Zajęcia artystyczne
mgr Gabriela Golanka

 Technika
mgr inż. Tomasz Kaczmarek

Pedagog
mgr Małgorzata
Janus

Psycholog
mgr Małgorzata Przybyła-Pecka

Doradca zawodowy
mgr Barbara Dudzicz

Bibliotek
a
mgr Gabriela Golanka