NAUCZYCIELE

Nauczyciele 2019/2020


DYREKTOR SZKOŁY: mgr Aneta Frugalska

WICEDYREKTOR SZKOŁY: mgr Adam Wojtyga

 
 Kolejność przedmiotów zbliżona
do kolejności obowiązkowych zajęć edukacyjnych arkusza ocen,
nauczyciele - alfabetycznie:


Religia
mgr Karolina Kwiatkowska
mgr Anna Głowacz
ks. mgr Dariusz Karoń


Edukacja wczesnoszkolna
mgr Edyta Cudak
mgr Iwona Gąsior

mgr Barbara Pawłowska
mgr Ewa Dorochowicz
mgr Roksana Przybylska
mgr Marzena Stajner
mgr Patrycja Wasik

Język polski
mgr
Aneta Frugalska
mgr Katarzyna Kasza
mgr Katarzyna Bochniak

Język angielski
mgr Joanna Broniarczyk

mgr Kamila Mokwińska


Język niemiecki
mgr Artur Mastalerz

Muzyka
mgr Gabriela Golanka

Plastyka
mgr Aneta Frugalska

Historia i społeczeństwo, historia
mgr
Halina Krupa

Wiedza o społeczeństwie
mgr Halina Krupa

Geografia
mgr Przemysław Wydra

Biologia
mgr Joanna Sypek

Przyroda
mgr Olga Kapalczyk

 

 

 

 
Chemia
mgr Anna Płonka

Fizyka
mgr
Katarzyna Mikołajek

Matematyka
mgr Katarzyna Mikołajek
mgr Adam Wojtyg
a

Zajęcia komputerowe, informatyka
mgr inż. Tomasz Kaczmarek
mgr Adam Wojtyga

Wychowanie fizyczne
mgr Ewa Kowalska - Szkriba
mgr Przemysław Wydra

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Kowalska - Szkriba

Zajęcia artystyczne
mgr Gabriela Golanka

 Technika
mgr inż. Tomasz Kaczmarek

Pedagog
mgr Małgorzata
Janus

Doradca zawodowy
mgr Beata Lipińska

Bibliotek
a
mgr Gabriela Golanka