DLA RODZICÓW

_____________________

UWAGA RODZICE!
Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 tylko przez skarbnika danej klasy.

______________________