AKTUALNOŚCI

W tym roku obchodzimy 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Klasa 6c przygotowała uroczystą akademię dla uczczenia tego wydarzenia.
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie a drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych ustawą zasadniczą, to znaczy regulującą podstawowe problemy społecznopolityczne, prawa i obowiązki mieszkańców państwa oraz zasady organizacji jego władz. Postanowienia Konstytucji były rewolucyjne, doniosłe, na miarę epoki. Konstytucja 3 Maja była świadectwem tego, że Polska po I rozbiorze, weszła na drogę postępu i reform. To najpiękniejsza karta Polski upadającej, uchwalona dla ocalenia Ojczyzny.