AKTUALNOŚCI
Samorząd Uczniowski zorganizował i przeprowadził 6 grudnia loterię mikołajkową. Pozyskaliśmy w ten sposób 1011zł!!!
Pragniemy podziękować wszystkim Uczniom i ich Rodzicom za pomoc i przekazane fanty.