AKTUALNOŚCI

27 marca odbył się ŚWIETLICOWY KONKURS RECYTATORSKI. Udział był dobrowolny i wszystkim zależało na dobrej zabawie. W jury zasiadły cztery uczennice klasy 5a. Każdy z uczestników został nagrodzony.