AKTUALNOŚCI

Uczniowie wzięli udział w lekcjach z zakresu historii i edukacji patriotycznej w ramach projektu „BohaterON w Twojej Szkole. Ponadto uczniowie wraz z opiekunami dokonali wpisów na portalu www.dumnizpowstańców.pl
BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!. Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.