KALENDARZ 2022/23

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

3.

Ferie zimowe

  • 16 - 29 stycznia 2023 r.

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

  • 23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

podlaskie, warmińsko-mazurskie

  • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

  • 13 – 26 lutego 2023 r.

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

5.

Egzamin ósmoklasisty
z języka polskiego.

23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00
 

6.

Egzamin ósmoklasisty
z matematyki.

24 maja 2023 (środa) godz. 9. 00

7.

Egzamin ósmoklasisty
z języka angielskiego
(opcjonalnie innego języka nowożytnego).

25 maja 2023 (czwartek) godz. 9. 00

 

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach

23 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

9.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zebrania i konsultacje

Organizacja zebrań i konsultacji odbywa się w dowolnie wybranym terminie dla poszczególnych klas w miarę potrzeb wychowawcy oraz rodziców. Spotkania mogą się odbywać on line oraz stacjonarnie w zależności od potrzeb, możliwości oraz sytuacji pandemicznej.

 

TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKACJĄ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

I półrocze

09 .12.2022 r. -   wystawienie proponowanych ocen semestralnych    (zagrożenia)

05.01.2023 r. -   ostateczne wystawienie ocen

10 .01.2023 r. -  konferencja klasyfikacyjna i zatwierdzająca wyniki klasyfikacji oraz podsumowująca pracę  szkoły w I półroczu

12.01.2023 r. – przekazanie informacji o klasyfikacji  rodzicom dziennik elektroniczny Librus

 

II półrocze

12.05.2023 r. -  wystawienie proponowanych ocen semestralnych    (zagrożenia)

09.06.2023 r. - ostateczne wystawienie ocen rocznych i końcowych

13.06.2023 r. - konferencja klasyfikacyjna oraz zatwierdzająca wyniki klasyfikacji

23.06.2023 r. - podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2022/2023

 

Dni wolne i do odpracowania:

14.10.2022- DEN wolny od zaj. dydaktycznych

31.10.2022 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych z opieką (poniedziałek)

01.11.2022r – wolny (wtorek)

11.11.2022r – wolny- święto (piątek)

06.01.2023r – dzień wolny święto Trzech Króli (piątek)

02.05.2023r – odpracowany w sobotę 24 września 2022r – festyn rodzinny „ dzień pieczonego ziemniaka” – dzień wolny bez opieki

08.06.2023r- Boże Ciało

09.06.2023r- dzień wolny z opieką

Przerwa świąteczna Boże Narodzenie – 23.12.2022r – 01.01.2023r

Przerwa świąteczna Wielkanoc – 05-12.04.2023r

 Ferie zimowe: 16-29.01.2023r

Dni wolne podczas egzaminu ósmoklasisty 23-25. 05.2023