KALENDARZ 2021/22

1

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

 

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

2

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

3

Ferie zimowe

 

 • 17 - 30 stycznia 2022 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 • 24 stycznia - 6 lutego 2022 r.  

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 • 14 – 27 lutego 2022 r. 

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

4

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

5

Egzamin ósmoklasisty

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 Egzamin ósmoklasisty:

 • 24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 26 maja 2022 r. (czwartek)
  o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

 • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
 • o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 14 czerwca 2022 r. (wtorek)
  o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 15 czerwca 2022 r. (środa)
  o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

6

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca 2022 r.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 

7

Ferie letnie

 

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

  

TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKACJĄ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

I półrocze

17 .12.2021 r. -   wystawienie proponowanych ocen semestralnych    (zagrożenia)

21.01.2021 r. -   ostateczne wystawienie ocen

26 .01.2021 r. -  konferencja klasyfikacyjna i zatwierdzająca wyniki klasyfikacji oraz podsumowująca pracę  szkoły w I półroczu

28.01.2021 r. – przekazanie informacji o klasyfikacji  rodzicom dziennik elektroniczny Librus

II półrocze

13.05.2022 r. -  wystawienie proponowanych ocen semestralnych    (zagrożenia)

10.06.2022 r. - ostateczne wystawienie ocen rocznych i końcowych

15.06.2022 r. - konferencja klasyfikacyjna oraz zatwierdzająca wyniki klasyfikacji

15.06.2022 r. – konferencja plenarna

24.06.2022 r. - podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym  2020/2021

 

Dni wolne i do odpracowania:

14.10.2021- Dzień Edukacji Narodowej wolny od zaj.dydaktycznych

15.10.2021r – wolny z opieką dla uczniów

01.11.2021r – wolny- święto

11.11.2021r – wolny- święto

12.11.2021r- wolny z opieką

06.01.2022r – dzień wolny święto Trzech Króli

07.01.2022r- pracujemy normalnie

02.05.2022r – wolny z opieką (poniedziałek)

16.06.2022r- Boże Ciało

17.06.2022r- dzień wolny z opieką

Przerwa świąteczna Boże Narodzenie – 23.12.2021r – 02.01.2022r

Przerwa świąteczna Wielkanoc – 14-19.04.2022r

 Ferie zimowe: 14-27.02.2022r

Dni wolne podczas egzaminu ósmoklasisty 24-26. 05.2022r